Motorszerviz

Megér a biztonsága 2 500 Forintot?
Ingyenesen kicseréljük motorjában a fékfolyadékot, ha a túra előtti műszeres átvizsgálás akciónkat választja.

Évszaktól függetlenül várjuk zuglói szervizünkben garanciális és garancia időn túli javításokra. Legyen a mi gondunk a műszaki vizsga, igény szerint szervizünkbe szállítjuk járművét, ahol rövid határidővel megjavítjuk.


Használt motorok értékesítése

Ajánlati felhívás

A Postaautó Duna zrt. a Magyar Posta Zrt megbízása alapján az 1. sz. melléklet táblázatában felsorolt motorkerékpárokat kívánja értékesíteni.

Az értékesíteni kívánt járművek állapotlapjai és fotói az alábbi hivatkozásra kattintva érhetők el és tekinthetők meg.

Az ajánlatot az 1. sz. melléklet (ajánlati lap) kitöltésével kérjük megadni. Az ajánlatot a mellékelt táblázat szerinti járműállományra darabonként kell megadni.

Az ajánlathoz kérjük a 2. sz. mellékletet (ajánlatadói lap) is értelemszerűen cég esetén cégadatokkal, magánszemély esetében a személyi adatok megadásával kitölteni. Mindkét mellékletet kérjük kinyomtatni és aláírva, csak roncsolással bontható szignálással lezárt borítékban a 4030 Debrecen Monostorpályi út 35/a Postaautó Titkárság, vagy a 1149 Budapest, Egressy út 35-51. fszt. 8. címeken a megadott határidőig benyújtani.

A borítéknak tartalmaznia kell egy olvasható CD lemezen vagy USB adathordozón az 1. sz. mellékletet az ajánlati árakkal kitöltve és a 2. sz. mellékletet értelem szerűen kitöltve úgy, hogy az ajánlat ennek alapján azonnal feldolgozható legyen.

A kitöltött 1. sz. és a 2. sz. mellékleteket kérjük az ajánlattételi határidőig elküldeni a pocsik.geza@postaauto.com vagy, vincze.jozsef@postaauto.com  mail címre is.

Amennyiben az elektronikus adathordozón, vagy mailben elküldött ajánlatban szereplő adatok eltérnek a nyomtatott ajánlattól, úgy a nyomtatott ajánlatot tekintjük érvényesnek.

Kérjük, – céges vásárlási szándék esetén - tegye bele a borítékba az ajánlattevő cégkivonat másolatát és az ajánlat aláírójának aláírási címpéldányát. Amennyiben az ajánlatot a cégjegyzésben nem szereplő meghatalmazott személy írja alá, úgy a cégjegyzésre jogosultnak a meghatalmazó nyilatkozatára a meghatalmazottnak pedig, annak elfogadására vonatkozó nyilatkozatát kérem csatolni.

Ajánlatát, ajánlatait a fentiek szerint 2024 február 20.-ig 16 óráig várjuk.

Csomag ajánlatot nem fogadunk, de több motorra is tehető ajánlat!

Ajánlatában kérjük, jelölje meg az ajánlat érvényességét, mely nem lehet rövidebb 2024. március 31-nél.

Az ajánlatok bontása bizottság által történik, mely nem nyilvános.

Értékelés szempontja: Az egyes járműre adott legmagasabb ajánlati ár.

Tájékoztató a járművek megvásárlásának menetéről:

Amennyiben ajánlata elfogadásra került, erről rendszám/alvázszám szerint írásos értesítést kap.

Az elfogadott ajánlat alapján a motorkerékpár(ok)ról a Magyar Posta zrt. részére az értesítésben szereplő motorkerékpárok elfogadott ajánlat szerinti vételárát át kell utalnia, vagy be kell fizetnie a következő számlaszámra:

Takarék Bank Zrt:18203332-06000412-40010125

az átutalási megbízás közlemény rovatában a jármű rendszáma mellé az alábbi hivatkozási szám minden esetben feltüntetésre kell, hogy kerüljön: 10300405

A számla tulajdonosának neve: Magyar Posta Zrt.

Az átutalásról a bank által kiadott „elektronikus” igazolást kérjük lementeni és megküldeni az pocsik.geza@postaauto.com, vagy vincze.jozsef@postaauto.com mail címre.

Az átutalás alapján a Magyar Posta Zrt. beazonosítja a vevőt, a járművet és kiállítja a számlát, melyet Postai úton eljuttatja a vevő részére. A jármű ezzel a számlával vehető át a táblázatban megjelölt telephelyen átadás-átvételi bizonylat aláírása mellett.

Az ajánlatkérés Ajánlatkérőre nézve semmilyen kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő fenntartja azt a jogát, hogy az eljárást indoklás nélkül eredménytelennek hirdesse akár egy-egy vagy az összes jármű tekintetében. A járművek a fent megadott honlapon megnézhető állapotlapok és fotók, alapján kerülnek értékesítésre. Személyes megtekintésre nincs lehetőség.

A Magyar Posta Zrt. és a Postaautó Duna Zrt. a járművekkel kapcsolatban az állapotokhoz és a közzétett fotókhoz képest bekövetkezett esetleges változásért felelősséget és további költséget nem vállal.

A pályázaton elnyert járműve(ke)t a kifizetés és adásvételi elküldése után a vevőnek két héten belül az értékesítésre megjelölt telephelyről el kell szállítania.

Debrecen, 2024.január.31.


Partnereink

© 2015 Postaauto.hu - Minden jog fenntartva Vállalási szabályzatPanaszkezelésAdatkezelési tájékoztató
X-Meditor Kft.