Minőségirányítás

A Postaautó Duna Zrt. ISO 9001 - Minőségirányítási rendszerét 1996 évtől kezdődően működtetjük és folyamatosan fejleszti, melyet kiterjesztett leányvállalatára a Postaflotta Kft-re is.

A minőségirányítási rendszerbe bevont területek:

  • A gépjármű és alkatrész kereskedelem, tekintettel a beszállítókkal való kapcsolatra, valamint a beszállítók minősítésére.
  • Gépjármű javítás, karbantartás, garanciális és a hatósági felülvizsgálatok végzése, valamint az ügyfélszolgálati feladatok
  • Teljes körű flottakezelés

Tanúsítványunk:

 

Postaautó Duna zrt. és a Postaflotta Kft. minőségpolitikai nyilatkozata

„Az elindulás és megérkezés biztonsága!”

A Postaautó Duna zrt. a járműértékesítés és flottakezelés, a Postaflotta Kft. a jármű és alkatrész kereskedelem, járműjavítás, előzetes gépjárműfenntartói vizsgálati tevékenység, környezetvédelmi felülvizsgálati tevékenység, eredetiségvizsgálat és flottakezelés szolgáltatás területén megszerzett piaci részesedésének megtartása és bővítése érdekében a szolgáltatásai színvonalának folyamatos javítására törekszik.

Ennek érdekében olyan hatékony minőségirányítási rendszert kíván működtetni, amely garantálja szolgáltatásaink állandó, kifogástalan minőségét, folyamatos fejlesztését, vevőink megelégedettségét, melyet folyamatosan mérünk, elemzünk. A mérés és elemzés során feltárt kockázatokat a minőség javítása érdekében kezeljük.

A célok megvalósítására a vezetés kialakította és működteti az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerét. A rendszer működésének felügyeletét a vezetés teljes felelőssége és ellenőrzése alatt kívánja folyamatos kontrol alatt tartani. A rendszer üzemeltetését és a műszaki felülvizsgálati tevékenységet mindenkor az érvényes jogszabályi és hatósági előírásoknak megfelelően, ellenőrzött és felügyelt körülmények között végezzük, a szükséges erőforrások biztosítását kiemelten fontos feladatként kezeljük.

Tevékenységünk középpontjában a vevő áll. Törekszünk arra, hogy vevőink igényeinek maradéktalanul megfeleljünk. Ennek érdekében folyamatosan fejlesztjük az info-kommunikációs rendszert, a kereskedelmi, szerviz ügyfélkapcsolatot, valamit a beszállítóinkkal való partneri viszonyt.

A zrt. és leányvállalata vezetése megfogalmazta mérhető minőségcéljait, összhangban éves üzleti tervével, melyeket dokumentumokban rögzített. A legfontosabb vezetési céljának tekinti, hogy minden dolgozó világosan lássa: a szolgáltatás minőség nem más, mint az erre vonatkozó előírások, munkafolyamatok, utasítások pontos rögzítése és maradéktalan betartása, valamint a kockázatok feltárása, kezelése és csökkentése.

Hosszú távú szövetségi kapcsolatot kívánunk kialakítani mindazokkal a beszállítókkal, alvállalkozókkal akik azonosulnak társaságunk minőség-célkitűzéseivel.

Kiemelt feladatunknak tekintjük az általunk üzemeltetett márkaszervizek méltó képviseletét, a gyorsszerviz hálózat fejlesztését, valamint a flottakezelési szolgáltatás kiterjesztését a kis és középvállalkozásra.

Munkatársaink képzését, oktatását a változó műszaki és vásárlói igényekhez, etikai elvárásokhoz igazodva rendszeresen, tervszerűen végezzük.

Elvárjuk, hogy minden alkalmazott személyes tudásával és felelősségével járuljon hozzá a társaság sikeréhez, azonosuljon a minőségpolitikában megfogalmazottakkal, és terjessze azt. Tudjuk, hogy a fentiek következetes alkalmazása társaságunknak tartós stabilitást, növekedést, munkatársainknak személyes boldogulást jelent.

Debrecen, 2021.03.25.

                                        Vajta Zoltán sk.                                           Gazdag Zsolt sk.
                                         vezérigazgató                                                ügyvezető
                                     Postaautó duna zrt.                                       Postaflotta Kft.


Partnereink

© 2015 Postaauto.hu - Minden jog fenntartva Vállalási szabályzatPanaszkezelésAdatkezelési tájékoztató
X-Meditor Kft.